Návod k vedení soudobé kroniky (seminář)

Návod k vedení soudobé kroniky

Termín konání:         29.9.2015
Místo konání:           Dům kultury, Soukenné nám. 613,  Liberec
Začátek semináře:   9.00 - 14.00 hod.

Lektor: Mgr. Horymír Kubíček, působil 12 let v pozici výkonného orgánu státní památkové péče na Vysočině, řadu let pečoval o sbírky muzejní povahy v muzeích s okresní, krajskou a s celostátní působností, poradce pro kronikáře a hodnotitel grantových projektů v oblasti péče o kulturní dědictví.

Obsah : 

1. Podoba a náležitosti kronik měst a obcí
2. Obsah zápisu
 Rámcová struktura ročního kronikářského zápisu
 Koncept zápisu aktuálních událostí a konečná verze
 Ukázky kronikářských zápisů
 Aktualizace tradičních heslářů pamětních knih
3. Pořizování a ukládání příloh kronik
4. Prezentace kroniky na veřejnosti
 Vystavení kroniky, besedy nad dokumentací, výstavy
5. Ochrana osobnosti v novém Občanském zákoníku
 Jak zapisovat údaje do kroniky bez porušení zákona o ochraně osobních údajů
6. Kronikářské záznamy o pamětihodnostech obce a okolí, o archeologických nálezech, aj.
7. Vedení spolkových, školních a farních kronik

V případě zájmu o účast nás kontaktujte na adrese info@profectum.cz  event. na tel. č. 602 729 781.Kontakt

Dům kultury Liberec s.r.o.
Soukenné nám.613
Liberec 1
460 01
--------------------
IČ: 49098616
DIČ: CZ49098616
Pokladna,předprodej
otevřeno:
Po - St
14.00 - 17.30 hod.
48 53 43 129
725 559 552
dklbc@dkliberec.cz
Všechna práva vyhrazena.